นโยบายทางธุรกิจ

บริษัท เอ็นพีเอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด (จะใช้คำแทนว่า “บริษัทฯ”) ผู้จำหน่ายสินค้าเตียงพับยี่ห้อ Sofagood บนเว็บไซต์ http://sofagood.net/ มีนโยบายส่งมอบสินค้าสภาพ 100% ตามที่ระบุในหน้าเว็บ เฟสบุ๊ค หรือตามเงื่อนไขการขาย หากไม่เป็นไม่ตามนั้น ลูกค้าสามารถเคลมสินค้าได้ภายในระยะเวลาการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

  1. สินค้ารับประกัน 6 เดือนเต็ม โดยรับประกันอุปกรณ์ และอะไหล่ 90 วัน
  2. ลูกค้าสามารถแจ้งเคลมสินค้า ภายในระยะเวลาที่แจ้งข้างต้น
  3. ลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากที่ได้รับสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกินจากผู้ผลิต สินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างจัดส่ง
  4. การเปลี่ยน/คืนสินค้า สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้า พร้อมทั้งกล่อง และอุปกรณ์
  5. การคืนเงิน บริษัทฯ จะดำเนินการภายใน 7 วัน นับจากการยืนยันการคืนเงินจากบริษัท และได้รับเลขบัญชีจากลูกค้า

การส่งสินค้า

ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าผ่านขนส่ง